Kallelse till ordinarie stämma 2024-03-20

torsdag 29 februari, 2024 kl. 01:01

Ordinarie föreningsstämma 2024 kommer att hållas ONSDAGEN den 20:e mars 2024, klockan 19.00, i Mimers Hus, rum A453,  i Kungälv. Kallelse och fullständig information hittar ni här

Allt eftersom handlingarna blir klara kommer de att läggas ut här varifrån de kan laddas ner med den kod som angavs i den brevledes utsända kallelsen

Byggarbete pågår!

måndag 19 februari, 2024 kl. 16:21

Nu har arbetet med att bygga ut reningsverket kommit igång. Nu schaktas det för att kunna borra ny avloppsledning och få plats med byggbodar och annat under byggnationen.

Protokoll extrastämma juni 2023

tisdag 15 augusti, 2023 kl. 15:13

Protokollet från extrastämman finns nu tillgängligt. Du hittar det här