Styrelse

Vill du skicka ett meddelande till styrelsen? Klicka här!

Styrelsen för Instöns Samfällighetsförening består av:

Noel Noel Cornér, Ordförande

Per Per Dalheim, Sekreterare

Barbara Barbara Lundberg, Kassör

Mats Mats Petersson, Driftsansvarig

Tomas Tomas Hansson, Vägansvarig

Klas Klas Angervall

Erik Erik Krona, Suppleant

Revisorer:

Martin Uddeborg
Anne Warting

Revisorsuppleant:

Gunnar Karlsson

Hall of fame

Styrelsen inloggning