Ekonomi

Föreningens bokföring och utskick av räkningar sköts av Revisorsringen.
Räkningar mm adresseras till Revisorsringen, Att: Anja Lundblad.
Se Revisorsringens hemsida för postadress
http://www.revisorsringen.se/kontakt/goteborg/
Inbetalningar till Instöns Samfällighetsförening kan göras till bankgiro 5133-8606.