Anläggningar

Våra anläggningar består av reningsverket, vattenledningar och avloppsledningar.

Läs om hur du själv kan kontrollera ditt avloppssystem så att inte regnvatten läcker in vilket orsakar stora kostnader.

Här finns anvisningar om hur du gör för anslutning till vårt nät.