Vattenanslutning till komplementbyggnad

Enligt Kungälvs kommuns regler skall anmälan göras ifall man skall koppla in vatten och avlopp till en komplementbyggnad, t ex Attefallshus, givet att boarean är större än 15 m2 och utrymme för vila, matlagning och personlig hygien skall finnas i byggnaden.

Då det är Instöns Samfällighet som har avtal med Kungälvs kommun rörande vattenförsörjning skall föreningens medlemmar anmäla till styrelsen om vatten skall anslutas till en komplementbyggnad som uppfyller ovanstående villkor. Vattenanslutningen måste kopplas så att vattnet passerar befintlig vattenmätare.
Styrelsen kommer sköta anmälan till kommunen och vidaredebiterar kommunens anslutningsavgift för vatten till fastighetsägaren. Avgiften för 2020 är 12.746 kr.

Mer information finns på Kungälvs kommuns hemsida