Arkiv fr november, 2012

Kallelse till extra stämma 10 december

torsdag 15 november, 2012 kl. 16:14

Styrelsen kallar till extra stämma för stadgeändring så att föreningen kan förvalta de två nybildade gemensamhetsanläggningarna Instön ga:19 (delarna av Långåsvägen och Otterlyckevägen från Marstrandsvägen fram till Hedenkrysset) och Instön ga:20 (Otterlyckevägen från Hedenkrysset fram till Otterlyckans bom). Se dagordning för mer information. Du hittar den här Tid: Måndag 10 december kl 19.00 Plats: Mimers […]

Vägförrätningen klar

torsdag 15 november, 2012 kl. 15:46

Överklagandet av vägförrättningen har dragits tillbaka och förrättningen (ga:19 och ga:20) har vunnit laga kraft.