Arkiv fr mars, 2023

Möjlighet till fakturor på mail

söndag 19 mars, 2023 kl. 23:27

Det finns numera möjlighet att få fakturor från Instöns Samfällighet (årsavgift och vattenförbrukning) på mail istället för brev. Den som önskar få fakturor på mail anmäler detta på www.nabo.se/avisering. Du behöver ha tillgång till ett avinummer med tillhörande internetkod, dessa uppgifter hittar du på någon av de fakturor du fått från Instöns Samfällighet via Nabo.