Arkiv fr februari, 2010

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

fredag 26 februari, 2010 kl. 14:06

Datum/tid: Torsdag 25 mars, 2010, klockan 19.00 Plats: Mimers Hus, hörsal 2 Vägbeskrivning finns på föreningens hemsida, www.inston.se Förslag till dagordning: 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän för stämman 4. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2009 5. Ekonomisk redovisning för 2009 6. Revisorernas berättelse 7. Fråga […]