Anslutning av fastighet

För att anläggningen skall fungera klanderfritt finns det regler för hur vi skall sköta våra fastigheter så att det inte skall uppstå fel i reningsverket och ledningar samt följa Kungälvs kommun regler för vatten, det är ju ett kommunalt vatten vi får.

När det blir aktuellt med anslutning av din fastighet skall du ta kontakt med Mats för att köpa en vattenmätare med tillbehör samt få ”Regler för anslutning” och ”Kontrollplan”.

Tillsammans med den montör som gör arbete i ditt hus läser ni igenom dessa papper och följer de regler som står där. Kontrollplanen är samtidigt en liten checklista för dig själv, väl ifylld och undertecknad vill föreningen ha ett ex. i retur. Är något oklart, ta kontakt med Mats så löser vi det gemensamt.

Föreningens va-nät ligger i stort sett utefter vägarna med anslutning av vatten och avlopp vid varje tomtgräns.

Schakt och rör på egen tomt samt inne i huset får man utföra i egen regi. Givetvis är det helt fritt att välja vilken entreprenör man vill för det egna arbetet. För arbete inne i huset skall man ha en rörmontör som monterar ett vanligt vatten-wc, drar nya rör för wc och kopplar in de gamla rören på nya anläggningen. Vatten skall anslutas och vattenmätare skall sättas in.

Kontakta Mats Petersson på mats.r.petersson (at) telia.com

Hämta “Anslutningsregler06-2012.pdf” här.

Hämta “Kontrollplan06-2012.pdf” här.