Arkiv fr kategorin 'Utbyggnad'

Översvämning i reningsverket

onsdag 2 september, 2009 kl. 09:28

Under sommarens regnande svämmade reningsverket över. Vi tömde 39 kubikmeter och ytterligare ett antal m2 grovrenat vatten rann ut i viken. Detta tyder på ett oacceptabelt stort inläckage i ledningssystemet. Det blir både dyrt för föreningen och dåligt för miljön. Vi har fått i uppdrag från kommunen att hitta läckan eller läckorna och täta dem. […]

Tanken inklädd

måndag 24 december, 2007 kl. 14:13

Nu har den nya reningstanken klätts in.

VÅRT RENINGSVERK – HUR FUNGERAR DET?

tisdag 19 september, 2006 kl. 11:35

Under en kall vinter har vårt reningsverk blivit utbyggt till full kapacitet, under sommaren har det varit bra belastning på verket vilket innebär att reningsprocessen nu har kommit igång, finjustering av verket pågår och våra prov-värden uppfyller de krav kommun och länsstyrelse ställer på oss. Processen kommit igång – vad menas med det? Klicka här […]