Arkiv fr september, 2006

VÅRT RENINGSVERK – HUR FUNGERAR DET?

tisdag 19 september, 2006 kl. 11:35

Under en kall vinter har vårt reningsverk blivit utbyggt till full kapacitet, under sommaren har det varit bra belastning på verket vilket innebär att reningsprocessen nu har kommit igång, finjustering av verket pågår och våra prov-värden uppfyller de krav kommun och länsstyrelse ställer på oss. Processen kommit igång – vad menas med det? Klicka här […]