Vattensystemet

Kungälvs kommun har en vattenledning förlagd i vattnet från Lycke kyrka via Mittsund till Koön där den går upp på land. Denna ledning försörjer Marstrand och även Södra Instön.

Vatten levereras av Kungälvs kommun vid en punkt på Koön, där kommunen har vattenmätare för debiteringsunderlag. Där är även installerat backventiler typ EA för att förhindra återsugning, samt avstängning.
Från mätarbrunnen går en dim. 100 PEM-ledning via Mittsund över till Instön där, i en mätarbrunn, två vattenmätare med avstängningar är monterade.
Fördelningsledningarna följer sedan Hedenvägen, Ottelyckevägen, Långåsvägen, samt går genom skogen till Barlindsområdet.
Längs med Hedenvägen finns en sekundärledning för vattenförsörjning av de fastigheter som finns utmed vägen.
Ledningssystemet är försett med avstängningsventiler på lämpliga ställen för att kunna stänga av sektionsvis för reparationer m.m.
I systemen finns ett antal spolposter för att kunna spola rent i ledningarna.

B-G.E 2005-11-05