Stämmohandlingar

Här finns handlingar som behövs vid stämman. För att hämta dessa krävs ett lösenord som skickats ut i samband med kallelsen till stämman.

2018
Hämta handlingar för 2018 års stämma.

2015
Hämta handlingar för 2015 års stämma.

2014
Hämta handlingar för 2014 års stämma.

2013
Hämta handlingar för 2013 års stämma.

2012
Hämta handlingar för 2012 års stämma.

2011
Hämta handlingar för extrastämma 2011-01-18.
Hämta handlingar för 2011 års stämma.

2010
Hämta handlingar för 2010 års stämma.