Så här kollar du ditt avlopp

Vi får in dagvatten i vårt spillvattensystem, det är både dyrt och föga miljömässigt. Varje fastighetsägare måste kolla att det inte sker i den egna fastigheten. Med dagvatten menas regnvatten från stuprör, brunnar i mark och källartrappor, drän från dränbrunnar och liknande.

De flesta fastigheter har en så kallad spolbrunn vid sin tomtgräns. Den ligger tillsammans med vattenventilen och har ett runt gjutjärnslock. De fastigheter som inte har spolbrunn får använda de brunnar som finns på huvudledningen. De har ett större runt lock av gjutjärn. Locken får ”brytas” upp med hjälp av en stor kofot, spett eller liknande. Man tar sedan sin vattenslang och spolar (låter vattnet rinna) på de ställen – stuprör, brunnar m.m. – man misstänker att det kan vara en hopkoppling med avloppet. Genom att med en ficklampa lysa ner i spolbrunnen kan man se om det kontinuerligt rinner rent vatten i avloppet. Rinner det vatten i avloppet måste felet åtgärdas.

Råd och hjälp kan man få av Bo-Göran 0708 164664 eller Mats 0735 053850.