Arkiv fr februari, 2024

Kallelse till ordinarie stämma 2024-03-20

torsdag 29 februari, 2024 kl. 01:01

Ordinarie föreningsstämma 2024 kommer att hållas ONSDAGEN den 20:e mars 2024, klockan 19.00, i Mimers Hus, rum A453,  i Kungälv. Kallelse och fullständig information hittar ni här Allt eftersom handlingarna blir klara kommer de att läggas ut här varifrån de kan laddas ner med den kod som angavs i den brevledes utsända kallelsen

Byggarbete pågår!

måndag 19 februari, 2024 kl. 16:21

Nu har arbetet med att bygga ut reningsverket kommit igång. Nu schaktas det för att kunna borra ny avloppsledning och få plats med byggbodar och annat under byggnationen.