Arkiv fr mars, 2010

Föreningen söker en Webbredaktör

tisdag 9 mars, 2010 kl. 10:19

Vårt webbredaktör Owe kommer att sluta efter att under flera byggt upp och administrerat föreningens hemsida www.inston.se. Vi söker därför en frivillig webb- och gärna informationskunnig medlem som vill ta över. Uppdraget lämnar stort utrymme till att påverka innehållet med bilder och reportage. Grunduppdraget är att publicera föreningsnyheter och dokument. För ytterligare info, kontakta Owe […]

Nu är det dags för samråd om översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun

tisdag 9 mars, 2010 kl. 10:16

Enligt plan- och bygglagen (PBL) skall varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som anger hur kommunens mark- och vattenområden skall användas i framtiden. Planen redovisar en avvägning mellan olika allmänna intressen och hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Samrådmöte för Marstrand, Instön och Tjuvkil äger rum 23 mars […]