Arkiv fr oktober, 2007

VA i kustzon

onsdag 3 oktober, 2007 kl. 11:06

Det är en intressant Fokusdebatt i Kommunfullmäktige torsdagen den 4 oktober 2007 kl. 17.00 – 19.00 på Kvarnkullen i Kungälv om VA i kustzon. Inledning av Morgan Persson i Framtid och utvecklingsberedningen. Frågan är vad och hur vattentillgång, avlopp och därmed också byggande ska lösas i Kustzonen.