Arkiv fr mars, 2008

Stämmohandlingar

torsdag 6 mars, 2008 kl. 17:42

Nu kan du hämta handlingarna för stämman genom att klicka på dokumentnamnen: • Kallelse • Styrelsens förvaltningsberättelse för 2007 och Styrelsens förslag till bokslut för 2007 • Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 2008 • Förslag till debiteringslängd baserad för förslaget till inkomst- och utgiftsstat 2008 • Revisionsberättelse • Underlag till kallelsens punkt 17 […]