Arkiv fr februari, 2008

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

måndag 25 februari, 2008 kl. 21:42

DATUM/TID: MÅNDAGEN DEN 31 MARS 2008 KLOCKAN 19.00 PLATS: MIMERS HUS I KUNGÄLV. Klicka här för vägbeskrivning Förslag till dagordning: 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän för stämman 4. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2007 5. Ekonomisk redovisning för 2007 6. Revisorernas berättelse 7. Fråga om […]

Storm på Instön

måndag 25 februari, 2008 kl. 20:16

Det blåste ordentligt i fredags. Vattennivån var 130 cm över det normala. Många båtar låg för nära stranden och fick en tidig sjösättning. De var inte heller fastknutna i något. Diverse bojar, master mm for omkring i vattnet. Ungefär likadant som förra året.