Arkiv fr oktober, 2005

Beställning av va-entreprenad ga:9 och ga:11

tisdag 25 oktober, 2005 kl. 16:42

Beställning på va-entreprenaden omfattande utbyggnad ga:9, reningsverket, och ga:11, Otterlyckeområdet är nu gjord och arbetena kan därmed påbörjas. Till entreprenör har utsetts Vägverket Produktion. Arbetena kommer att gå igång den 1 november 2005 och beräknas vara avslutade den 30 april 2006. PG Uddeborg

Information om anslutning till vår va-anläggning

måndag 24 oktober, 2005 kl. 23:33

Information om anslutning till vår va-anläggning. Snart är det möjligt att ansluta oss till vår nya vatten- och avloppsanläggning, något att se fram emot. För att anläggningen skall fungera klanderfritt finns det regler för hur vi skall sköta våra fastigheter så att det inte skall uppstå fel i reningsverket och ledningar samt följa Kungälvs kommun […]

Lokaländring för extrastämman

måndag 24 oktober, 2005 kl. 16:10

Extrastämman blir på Kvarnkullen i Kungälv den 17 november kl 19.00. Styrelsen