Vattenmätare

Endast föreningens vattenmätare får installeras!

Den som måste byta mätare måste vända sig till föreningen för att köpa en ny. Föreningen har ett lager av godkända mätare i reningsverket. Vänd er i första hand till Bo-Göran Emanuelsson mobil: 0708-164664 eller Mats Pettersson, mobil: 0735-053850.