Arkiv fr september, 2009

Översvämning i reningsverket

onsdag 2 september, 2009 kl. 09:28

Under sommarens regnande svämmade reningsverket över. Vi tömde 39 kubikmeter och ytterligare ett antal m2 grovrenat vatten rann ut i viken. Detta tyder på ett oacceptabelt stort inläckage i ledningssystemet. Det blir både dyrt för föreningen och dåligt för miljön. Vi har fått i uppdrag från kommunen att hitta läckan eller läckorna och täta dem. […]