Arkiv fr februari, 2009

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

onsdag 25 februari, 2009 kl. 15:56

DATUM/TID: MÅNDAGEN DEN 30 MARS 2009 KLOCKAN 19.00 PLATS: MIMERS HUS I KUNGÄLV. Klicka här för vägbeskrivning Förslag till dagordning: 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän för stämman 4. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2008 5. Ekonomisk redovisning för 2008 6. Revisorernas berättelse 7. Fråga om […]