Röstning och fullmakter

Vid stämma i Instöns samfällighetsförening kan enligt föreningens stadgar ett ombud enbart företräda en annan fastighet utöver sin egen. Kan Ni inte själva delta i stämman men vill ha möjlighet att ta ställning och rösta måste Ni lämna en fullmakt till en person som inte är ombud för någon annan fastighet!!!

För att kunna utöva sin fastighets rösträtt måste alla delägare till en fastighet vara närvarande eller ha lämnat fullmakt. En delägare kan ha fullmakt för samtliga övriga delägare i sin fastighet och därutöver även vara ombud för en annan fastighet.