Arkiv fr november, 2005

Rördragning till ditt hus

tisdag 29 november, 2005 kl. 14:03

Här kan du läsa om möjligheten att entreprenören Vägverket Produktion gör rördragningen till ditt hus. Kontakta någon av de nämnda personerna så hjälper de till med beställningsblanketten och kontakten med entreprenören! Till fastighetsägarna i ga:11 2005-11-15 Arbetena med det sekundära va-nätet till och inom Otterlyckeområdet har nu kommit igång och vårt område har ändrat karaktär […]

Lördagen den 19 november

onsdag 23 november, 2005 kl. 22:11

Nu har man kommit ytterligare en bit på väg och även börjat spränga. Klicka på bilderna så får du dem i större format! Det gäller för det mesta med bilderna på hemsidan.

Extrastämman om GA:12 Långås

tisdag 22 november, 2005 kl. 13:30

Vid extrastämman den 17 november beslutades att inte bygga ut ledningsnätet för GA:12 enligt styrelsens förslag. I stället gjordes en stadgeändring där Instöns Samfällighetsförening inte längre kommer att förvalta GA:12. Därmed har de medlemmar som hör till GA:12 i stället en möjlighet att bilda en egen samfällighetsförening för att bygga detta ledningsnät och ansluta detta […]