Arkiv fr juni, 2012

Protokoll från årsstämman 2012

onsdag 13 juni, 2012 kl. 13:27

Protokollet från 2012 års stämma finns nu tillgängligt på hemsidan. Du hittar det här

Vägförrättningen överklagad

onsdag 13 juni, 2012 kl. 07:27

Lantmäteriförrättningen av del av Otterlyckevägen, GA:19 och GA:20 har överklagats. Skälet för överklagandet är att båthamnen givits ett andelstal. Instöns samfällighetsförening förvaltar alltså ännu inte dessa GA. Styrelsen återkommer med mer information när förrättningen vunnit laga kraft. Noel Cornér Ordförande

Avläsning vattenförbrukning 2012!!!

onsdag 13 juni, 2012 kl. 07:26

Blankett för avläsning av vattenförbrukning 2012 hittar du här