VÅRT RENINGSVERK – HUR FUNGERAR DET?

Under en kall vinter har vårt reningsverk blivit utbyggt till full kapacitet, under sommaren har det varit bra belastning på verket vilket innebär att reningsprocessen nu har kommit igång, finjustering av verket pågår och våra prov-värden uppfyller de krav kommun och länsstyrelse ställer på oss.

Processen kommit igång – vad menas med det? Klicka här och läs om hur det fungerar!

Er driftansvarige
Bo-Göran

Lmna en kommentar

Du mste vara inloggad fr att skriva en kommentar.