Kallelse ordinarie stämma 2021-03-17

söndag 21 februari, 2021 kl. 21:12

ONSDAGEN DEN 17 MARS 2021 KLOCKAN 19.00

PLATS: Göteborg eller Kungälv, adress meddelas efter anmälan via länk: tinyurl.com/1f6r163f

Samtliga dokument tillhörande stämman laddas ner här
Använd koden som angavs i den brevledes utsända kallelsen.

Kallelse och fullständig information hittar ni här

Föreningsstämma skall enligt §13 i föreningens stadgar hållas i mars månad.

Styrelsen för Instöns Samfällighet har beslutat att en medlem får företräda obegränsat antal medlemar via fullmakt på föreningsstämman. Detta med stöd av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagen tillåter inte poströstning eller att stämman genomförs digitalt. Stämman är inte en allmän sammankomst.

Styrelsen ber er anmäla deltagande senast den 13 mars, detta för att vi skall kunna anpassa val av lokal efter deltagandet och möjliggöra att avstånd hålls.

Personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana,  ombeds att inte delta på stämman, detta i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om möjligt kom endast en person per fastighet.

Stopp för fler anslutningar – reningsverkets kapacitetstak är nått

söndag 21 februari, 2021 kl. 20:00

Kungälvs kommuns miljöenhet har utan förvarning meddelat att de anser att reningsverket nått maxutnyttjande och därför inte kommer godkänna fler anslutningar förrän föreningen visat hur kapaciteten kan utökas. Detta gäller även anslutning av komplementbyggnader (Attefallare).

Styrelsen för dialog med Kungälvs kommun i frågan.

Töm inte vattnet i ditt utespabad eller pool i avloppet

tisdag 9 februari, 2021 kl. 21:14

När du tömmer vattnet i ditt utespa eller pool får det inte tömmas i avloppet. Dels kan reningsverket svämmas över av allt vatten och dels kan kloret bilda giftiga klororganiska ämnen.

Gör så här:

Avklorera vattnet genom att utsätta det för solljus under några dagar, eller tillsätt kemikalier för avklorering.

Låt vattnet långsamt sippra ut på din gräsmatta, via en trädgårdsslang. På så sätt kan det absorberas av gräset.

I sista hand kan du leda vattnet till din dränering.

Noel Cornér