Byggarbete pågår!

måndag 19 februari, 2024 kl. 16:21

Nu har arbetet med att bygga ut reningsverket kommit igång. Nu schaktas det för att kunna borra ny avloppsledning och få plats med byggbodar och annat under byggnationen.

Protokoll extrastämma juni 2023

tisdag 15 augusti, 2023 kl. 15:13

Protokollet från extrastämman finns nu tillgängligt. Du hittar det här

Extra föreningsstämma 2023-06-29

onsdag 7 juni, 2023 kl. 23:59

Extra föreningsstämma 2023 för  Instön GA:9 (reningsverket) och Instön GA:20(Otterlyckevägen från Hedenkrysset till Otterlyckan) kommer att hållas TORSDAGEN den 29e juni 2023, klockan 19.00, i Mimers Hus, Hörsal 2, i Kungälv.

Kallelse och fullständig information hittar ni här

Samtliga dokument tillhörande stämman laddas ner här
Använd koden som angavs i den brevledes utsända kallelsen.

Observera att om flera personer är delägare i en fastigheten krävs fullmakt för att företräda övriga delägare om de inte närvarar på stämman.  

En medlem kan genom fullmakt företräda en fastighet utöver sin egen (49 § Samfällighetslagen)