Ny info från KVI förhandlingsgrupp

måndag 28 september, 2020 kl. 22:54

Ny framgång i kampen om rättvisa VA-taxor i Kungälv

VA-taxan för föreningsanslutna abonnenter kommer även under nästa år, 2021 att vara oförändrad. Förslag till ny taxa kommer att presenteras först om ett år och då efter dialog med alla intressenter. Detta meddelade kommunledningen vid ett möte med vår förhandlingsgrupp onsdag 21 september. Hotet om en kraftig höjning av den fasta taxan för oss är alltså  även denna gång undanröjt.

Kraftiga taxahöjningar är att vänta i framtiden.

Alla VA-abonnenter kommer dock ändå att få en kraftig taxehöjning från 1 januari 2021, Brukningsavgifterna för vatten och avlopp kommer att höjas med cirka 12% men den höjningen drabbar alla brukare. Ytterligare höjningar planeras framöver, dels på grund av bygget av nytt vattenreningsverk men även nya överföringsledningar nya överföringsledningar. De flesta kommuner har samma problem även om Kungälv lider extra av att ha så utspridd bebyggelse samt höga kostnader för att gräva i lera.

Slutligt beslut om höjningen tas av kommunfullmäktige i November.

Flera kommuner har även vänt sig gemensamt till staten i frågan om VA-taxor, då de ser att behoven av höjningar de kommande åren är ohållbara.

Man uttryckte även från både politiker- och tjänstemannahåll att man nu ”ser positivt på föreningsutbyggnad”.

Det har tidigare varit lite olika bud i denna fråga, men nu säger man sig alltså vara enig om detta.

Kommundirektören uttryckte att kommunen har många områden att förbättra, däribland informationen till och relationen med berörda parter.

För vår del inom förhandlingsgruppen känner vi att detta får ses som en stor framgång för vårt arbete i KVI!

Inget nytt från Fastighetsdomstolen

Gällande processen i Förvaltningsrätten så  pågår den fortfarande. Vi vet inte hur rätten förhåller sig till det faktum att kommunen backat i sakfrågan. Vi har skickat in svaromål senast nu i augusti så det är bara att avvakta och låta processen ha sin gång.

 

Hälsningar

Noel Cornér för förhandlingsgruppen

Protokoll Årsstämma 2020

tisdag 14 april, 2020 kl. 14:43

Protokollet från 2020 års stämma finns nu tillgängligt på hemsidan. Du hittar det här

Du hittar också det signerade protokollet (endast sida 3) här

Kallelse ordinarie stämma 2020-03-18

fredag 21 februari, 2020 kl. 23:48

Ordinarie föreningsstämma 2020 kommer att hållas ONSDAGEN den 18e mars 2020, klockan 19.00, i Mimers Hus, rum 460,  i Kungälv. Kallelse och fullständig information hittar ni här

Samtliga dokument tillhörande stämman laddas ner här
Använd koden som angavs i den brevledes utsända kallelsen.