Många frågor om VA-fakturan

Det har kommit många frågor till styrelsen och Nabo (fd Revisorsringen) om den nyss utskickade VA-fakturan. Allt information om detta redovisades under stämman och finns i kallelsen. Att beloppet är högre än vanligt beror i huvudsak på kommunens nya taxemodell samt konsultkostnader för utbyggnad av reningsverket. Att betalningstiden blivit så kort beror på otur med helger och postgången.

Noel Cornér
Ordförande

Länk till Inkomststat och Debiteringslängd 2021

Kommentarer r avstngda.