Extra föreningsstämma 2023-06-29

Extra föreningsstämma 2023 för  Instön GA:9 (reningsverket) och Instön GA:20(Otterlyckevägen från Hedenkrysset till Otterlyckan) kommer att hållas TORSDAGEN den 29e juni 2023, klockan 19.00, i Mimers Hus, Hörsal 2, i Kungälv.

Kallelse och fullständig information hittar ni här

Samtliga dokument tillhörande stämman laddas ner här
Använd koden som angavs i den brevledes utsända kallelsen.

Observera att om flera personer är delägare i en fastigheten krävs fullmakt för att företräda övriga delägare om de inte närvarar på stämman.  

En medlem kan genom fullmakt företräda en fastighet utöver sin egen (49 § Samfällighetslagen)

Kommentarer r avstngda.