Märkligt VA-nyhetsbrev från kommunen – varför inte berätta hela sanningen?

Insändare till Kungälvsposten 2020-02-05

Med stigande förvåning läser jag nyhetsbrevet om VA som kommunen i veckan skickade med den senaste renhållningsräkningen. Genom halvsanningar och systematiskt utelämnandet av jobbiga fakta, skapas en vinklad bild av den nya VA-taxan. Varför inte berätta hela sanningen?

Här kommer några nödvändiga kompletteringar för att nyhetsbrevet skall bli begripligt och verklighetsförankrat:

  1. VA-taxan höjs med 5-7 procent – OBS detta gäller bara inom kommunens verksamhetsområden. Utanför verksamhetsområden (där kommunen anlägger och driver VA), blir höjningen hundratals procent i vissa fall över 1000-procent.
  2. Kusten har dåliga VAlösningar, och kommunen har fått ett vitesföreläggande gällande Aröd – Kan det bero på att kommunen sedan sin tillkomst 1971 vägrat lösa VA-frågan i kustzonen. Och för att slippa göra detta, blockerat alla bygglov om inte de boende själva byggt och bekostat godkända VA-lösningar?
  3. Många vill bo längs kusten, men det kräver kostsam utbyggnad – Sent skall syndaren vakna och kommunen försöker nu skyffla över en oproportionerlig kostnad på dem som redan byggt sin egen anläggning när kommunen vägrade.
  4. Dialog har påbörjats – En trovärdig och meningsfull dialog skall äga rum före beslut. Inte som fernissa när man gjort bort sig.
  5. Höjningen blir 50 kr i månaden för en normalvilla i Kungälv – Kanske det, men det är inte därför hittills 929 hushåll har överklagat taxan. Med en normalvilla menar kommunen förmodligen en villa inom ett av kommunens verksamhetsområden. För de 2000 hushåll som kommunen vägrat inträde i ett verksamhetsområde blir höjningen i stället 500 kr/mån. Alltså 6000 kr/år. Ingen vild gissning att samtliga överklagande bor utanför ett kommunalt verksamhetsområde. Dessa skall nu om kommunen får rätt, betala som om de ingick i ett verksamhetsområde plus för den VA-anläggning kommunen tvingat dem bygga. Resultatet blir en fördubbling at VA-kostnaden för många. Utan någon skillnad i övrigt.
  6. Om föreningarna vill bli anslutna till ett verksamhetsområde säger kommunen numera inte direkt nej (det kan bli dyrt, lex Aröd) – Men på en direkt fråga säger de inte ja heller, ”inte de närmaste 20 åren”. Det finns varken resurser eller avsikt till det.

Så kortfattat innebär den nya taxan för de 2000 hushåll som förvägrats ingå ett kommunalt verksamhetsområde att de skall betala kostnaden för att kommunen skall anlägga nya verksamhetsområden någon annan stans längs kusten.

 

Noel Cornér

Ordförande

Instöns samfällighetsförening

Kommentarer r avstngda.